suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Puheterapiapalvelut

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Alue

Salo
Palvelun kieli: suomi

Puheterapia on puheen, kielen ja kommunikaation sekä nielemisen ja äänen tutkimista, kuntoutusta ja ohjausta. Lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten varhaiskuntoutukseen. Aikuisten ääniongelmiin ja änkytykseen on myös mahdollista saada puheterapiaa. Aikuisneurologisia asiakkaita hoidetaan rajoitetusti vastaanotolla ja vuodeosastoilla.

Lapset tulevat puheterapeutin vastaanotolle neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Aikuiset tarvitsevat aina lääkärin lähetteen.


Kenelle ja millä ehdoin

Kuntoutuksen suunnittelu edellyttää usein eri ammattiryhmien yhteistyötä, esimerkiksi päivähoidon, lääkärin, psykologin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin tai terveydenhoitajan kanssa.


Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.


Palvelun toteuttaa: 
Salon kaupunki