suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tyrnävän kunta

Puheterapian palvelut

  • Palvelu
  • Tyrnävä
  • Julkinen palvelu

Puheterapeutti tutkii puhe-, kieli- ja kommunikaatiotaitoja ja -häiriöitä sekä kuntouttaa niitä. Lisäksi hän antaa neuvontaa kielelliseen kehitykseen sekä puhe-, kieli- ja kommunikaatiohäiriöihin liittyvissä asioissa.

Tyrnävällä puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puheen ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen, mutta puheterapeutin palveluja saavat myös koululaiset ja aikuiset (esim. änkytys, äänihäiriöt, afasia).

Tutkimuskäyntejä voi olla useita. Tutkimuksen jälkeen arvioidaan kuntoutuksen tarve. Kuntoutus voidaan toteuttaa kotiohjein ja seuranta/ohjauskäynnein, tai tiiviimpänä jaksoittaisena puheterapiana. Käynnit tapahtuvat terveyskeskuksessa. Lapsen vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tarvittaessa yhteistyökumppaneina ovat huoltajan luvalla myös lapsen lähiympäristön aikuiset, esim. päivähoitohenkilöstö.

Toimi näin

Pääset puheterapeutin vastaanotolle yleensä terveydenhoitajan tai lääkärin lähettämänä.

Osa puheterapiasta tuotetaan ostopalveluna, osa järjestetään Kelan kautta lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyrnävän kunta
Palvelusta vastaaTyrnävän kunta
Alue Tyrnävä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tyrnävän kunta
Päivitetty: 5.5.2020