suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio SoTe ky/Perusturvaliikelaitos Saarikka

Puheterapian palvelut

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lasten puheterapia Saarikassa

Tavoitteena on lieventää kommunikaatiohäiriöitä, poistaa niiden aiheuttamia haittoja ja ennaltaehkäistä niiden syntyä sekä konsultoida kommunikaatio-ongelmissa. Toimimme yhteistyössä perheiden, muun terveydenhuollon sekä sosiaali- ja koulutoimen kanssa. Työskentely alkaa tutkimuksella, josta vanhemmille annetaan palaute. Yhdessä vanhempien kanssa pohditaan puheterapiajakson tarve ja sovitaan toteutuksesta. Puheterapia on yksilöterapiaa, joka pohjautuu henkilökohtaiseen kuntoutussuunnitelmaan ja sisältää myös vanhempien ohjauksen ja tuen. Puheterapia terveyskeskuksessa on maksutonta.

Terveyskeskuksessa puheterapiaa annetaan pääsääntöisesti neuvolaikäisille lapsille, joilla on kielen ymmärtämisen tai tuoton viivästymää, puheen epäselvyyttä tai äännevirheitä, kielellistä erityisvaike. Myös esikouluikää lähestyvän lapsen oppimisvaikeuksien ja lukihäiriöiden ennaltaehkäisy on osa puheterapeutin työtä. Osa puheterapiaa tarvitsevista asiakkaista kuuluu vaikeavammaisuutensa perusteella Kelan kuntoutusvastuulle.

Puheterapeuttiin voi ottaa yhteyttä aina, kun lapsen kielellinen kehitys mietityttää. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan. Lapset tulevat puheterapeutille usein lastenneuvolan ikäkausitarkastuksista terveydenhoitajan ohjaamana. Joskus lähettäjänä toimii lääkäri.

Puheterapeutin vastaanotot ovat Karstulan ja Saarijärven terveysasemilla.

Aikuisten puheterapia Saarikassa

Tavoitteena on lieventää kommunikaatiohäiriöitä, poistaa niiden aiheuttamia haittoja ja ennaltaehkäistä niiden syntyä sekä konsultoida kommunikaatio-ongelmissa. Toimimme yhteistyössä lähiomaisten, muun terveydenhuollon sekä sosiaalitoimen kanssa. Työskentely alkaa tutkimuksella, josta asiakkaalle annetaan palaute. Yhdessä asiakkaan kanssa pohditaan puheterapiajakson tarve ja sovitaan toteutuksesta. Puheterapia on yksilöterapiaa, joka pohjautuu henkilökohtaiseen kuntoutussuunnitelmaan ja sisältää myös läheisten ohjauksen ja tuen. Puheterapia terveyskeskuksessa on maksutonta.

Aikuisista pystymme hoitamaan lähinnä aivoverenkiertohäiriöistä (afasiasta) ja äänihäiriöistä kärsiviä henkilöitä. Osa puheterapiaa tarvitsevista asiakkaista kuuluu vaikeavammaisuutensa perusteella Kelan kuntoutusvastuulle. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä suoraan. Joskus lähettäjänä toimii lääkäri.

Puheterapeutin vastaanotot ovat Karstulan ja Saarijärven terveysasemilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSoTe kuntayhtymä
Palvelusta vastaaSoTe kuntayhtymä
Alue Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: SoTe ky/Perusturvaliikelaitos Saarikka
Päivitetty: 1.3.2021