suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Puheterapian palvelut

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää tai ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä (esim. puheen epäselvyys, kielelliset vaikeudet, änkytys) sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia.

Puheterapiassa asiakas saa puheen-, kielen- sekä vuorovaikutuksen taitoja kartoittavan puheterapeutin arvion sekä tarvittaessa sen perusteella laaditun puheterapiasuunnitelman. Kuntouttavana toimintana on mahdollista saada ohjausta ja konsultaatioita lähiympäristön ihmisille, jotta ympäristö oppii toimimaan asiakkaan kommunikointia tukevalla tavalla. Myös lyhyet puheterapiajaksot ovat mahdollisia. Tarvittaessa asiakas ohjataan jatkotutkimuksiin (esim. psykologille, toimintaterapeutille, fysioterapeutille, erikoislääkäreille, erikoissairaanhoitoon tai apuvälinepalveluihin). Puheterapian tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman hyvä kommunikaatio- ja toimintakyky jokapäiväisessä elämässä.

Raumalla sosiaali- ja terveysvirastossa puheterapiaa saavat sekä lapset että aikuiset lähinnä tutkimusten, ohjauksen ja lyhyiden puheterapiajaksojen muodossa. Pitemmät terapiat ovat yleensä erikoissairaanhoidon tai Kelan järjestämiä. Myös aikuisilla on mahdollisuus saada puheterapeutin ohjausta sekä tarvittaessa lyhyitä terapiajaksoja.

Kenelle ja millä ehdoin

Puheterapiaan tarvitaan lähete terveydenhuollosta, esim. terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai psykologilta.

Palvelu on maksuton.

lapsille, aikuisten puheterapiakäynneistä peritään käyntimaksu

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 13.5.2020