suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Puheterapian palvelut

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikoinnin häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia.

Puheterapeutille kuuluu lasten puheen-, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus sekä aikuisten kommunikaatiovaikeuksien ehkäisy, arviointi ja kuntoutus.

Puheterapian tavoitteena on mahdollistaa hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky asiakkaalle jokapäiväiseen elämään: kotiin, päivähoitoon, kouluun ja työelämään.

Puheterapiaa tarvitaan tukemaan ja kehittämään puhe- tai kommunikaatiohäiriöisen lapsen ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta. Kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöt, lukemis- ja kirjoittamishäiriöt, nielemiseen ja syömiseen, suun motorisiin toimintahäiriöihin sekä suulakihalkioihin liittyvät ongelmat kuuluvat puheterapian ammattilaiselle.

Aikuisten puheterapia on usein erilaisten sairauksien tai vammautumisen aiheuttamien kommunikaation ja nielemisen häiriöiden arviointia ja kuntoutusta.

Yhteistyö asiakkaan lähiympäristön ja muiden ammattihenkilöiden kanssa on olennainen osa puheterapiaa. Puheterapeutti osallistuu myös päivähoidon kehittämistyöhön mm. oppimisvaikeuksien ehkäisyssä.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja puheterapiapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Vastaanotolle pääsee ottamalla yhteyttä puheterapeuttiin. Lähete terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai muulta hoitavalta taholta on toivottava, mutta ei välttämätön.

Toimi näin

Puheterapeutin vastaanotolle pääsee ottamalla yhteyttä puheterapeuttiin. Lähete terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai muulta hoitavalta taholta on toivottava, mutta ei välttämätön.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 1.10.2020