suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulunkaaren kuntayhtymä

Puheterapian palvelut

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kuntoutusta. Puheterapia sisältää kielellisten taitojen ja vuorovaikutuksen sekä syömisen ja nielemisen ongelmien arvioinnin, kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen sekä lähiympäristön ohjauksen. Tarvittaessa puheterapeutti myös arvioi asiakkaalle soveltuvia puhetta tukevia ja/tai korvaavia kommunikointimenetelmiä sekä ohjaa niiden käytössä.

Neuvola ohjaa lapsia puheterapeutin arvioon puheen kehityksen viivästyessä (esimerkiksi puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen ongelmat ja äännevirheet). Suurin osa puheterapeuttien asiakkaista on alle kouluikäisiä lapsia. Puheterapeuttisen tutkimuksen tavoite on löytää syyt ja selvittää lapsen kehitystaso kielellisen toiminnan eri osa-alueilla. Puheterapeuttinen kuntoutus tapahtuu pääasiassa yksilöterapiana vastaanotolla sekä kotiharjoitteluna. Kuntoutukseen kuuluu myös yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa. Riittävän aikaisin aloitetulla hoidolla voidaan ennaltaehkäistä yleisiä oppimisvaikeuksia ja/tai lukemisen ja kirjoittamisen häiriöitä.

Aikuiset hakeutuvat puheterapiaan lääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä. Puheterapeutti kuntouttaa muun muassa äänihäiriöitä, änkytystä ja erilaisista neurologisista sairauksista aiheutuvia ilmaisun ja kielellisen kanssakäymisen sekä syömisen/nielemisen ongelmia. Kotiharjoitukset ovat oleellinen osa aikuisasiakkaiden kuntoutusta. Yli 18-vuotiaiden lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettava puheterapia on maksullista.

Toimi näin

Jos sinua huolettaa lapsen puheenkehitys, ota asia esille neuvolakäynnillä.Terveydenhoitajat tekevät tarvittaessa lähetteen puheterapeutille. Aikuiset hakeutuvat puheterapiaan lääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä.

Iin puheterapeutit:

Katri Haanela p. 050 310 7102

Katja Mikkonen p. 050 310 7102

Pudasjärvellä, Vaalassa ja Utajärvellä puheterapiapalvelut tuotetaan ostopalveluina. Tarvittaessa yhteys alueen fysioterapeuttiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Alle 18-vuotiaiden puheterapia on aina maksutonta. Aikuisten ohjaus ja neuvonta on maksutonta, mutta lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettu puheterapiasarja on maksullista.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulunkaaren kuntayhtymä
Palvelusta vastaaOulunkaaren kuntayhtymä
Alue Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulunkaaren kuntayhtymä
Päivitetty: 13.1.2020