suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Puheterapian palvelut

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikoinnin häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Tavoitteena on, että asiakkaat saavuttavat mahdollisimman hyvän kommunikaatiokyvyn ja kielellisen toimintakyvyn.

Häiriöitä voi olla esimerkiksi

  • kielellisissä taidoissa
  • äänessä
  • kuulossa
  • lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa

tai kielen kehitys voi olla viivästynyt tai puhe epäselvää. Puheterapiassa voidaan kuntouttaa myös suun alueen motoriikkaa ja nielemistä. Vaikeudet voivat olla synnynnäisiä tai vamman/sairauden myöhemmin aiheuttamia.

Puheterapiapalvelujen muotoja ovat arvio, ohjaus, neuvonta (myös puhelimitse), seuranta ja terapia. Puheterapiajakson kesto sovitaan asiakkaan kanssa hoidon alussa.

Vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjaus sekä yhteistyö päivähoidon ja muiden ammattikuntien kanssa on osa puheterapiaa ja tukee edistymistä ja kuntoutumista. Lähiyhteisön aktiivinen osallistuminen puheterapiaan lisää sen vaikuttavuutta.

Naantalin terveyskeskuksessa asiakkaita palvelee kaksi puheterapeuttia.

Toimi näin

Puheterapiaan tullaan yleensä neuvolan, lääkärin tai päivähoidon lähettämänä. Et kuitenkaan välttämättä tarvitse lähetettä, vaan voit ottaa puheterapeuttiin yhteyttä myös suoraan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 5.10.2020