suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Puheterapian palvelut

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapiaan voi ohjautua asiakas, jolla on vaikeuksia puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen valmiuksissa.

Kuntayhtymän puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen. Aikuisneurologisia asiakkaita hoidetaan rajoitetusti.

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa kielen, puheen ja äänen häiriöitä. Puheterapeutti määrittelee asiakkaan kuntoutustarpeen haastatteluiden, testien ja havaintojen perusteella. Kuntayhtymässä toteutetaan yksittäisiä ohjauskäyntejä tai lyhyitä puheterapiajaksoja. Yksittäisellä äännevirheellä puheterapeutin vastaanotolle ohjaudutaan 6-vuotiaana.

Puheterapia perustuu asiakkaan, perheen ja terapeutin väliseen yhteistyöhön. Kotona tehtävät harjoitukset ovat olennainen osa puheterapiaa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden esimerkiksi päivähoidon, neuvolan tai psykologin kanssa.

Puheterapiavastaanotto on Harjavallan pääterveysasemalla 2. kerroksessa.

Toimi näin

Pääasiassa puheterapeutille ohjaudutaan terveydenhuollosta esimerkiksi neuvolan lähetteellä, mutta asiakas voi olla myös itse yhteydessä puheterapeuttiin. Asiakkaan tiedot lisätään puheterapiajonoon ja kutsu käynneille lähetetään kotiin postitse. Puheterapeuttien yhteystiedot löytyvät verkkosivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKeski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 20.1.2020