suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Puheterapian palvelut

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Puheterapia on lapsi-, nuori- ja aikuisasiakkaiden puheen, kielen, äänen ja kommunikoinnin häiriöiden, kasvojen ja suun alueen sensomotoristen toimintahäiriöiden sekä syömis- ja nielemisvaikeuksien tutkimista, kuntoutusta ja ohjausta. Puheterapiaresurssit on priorisoitu alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskuntoutukseen ja vaikeuksien ennaltaehkäisyyn.

Alle 3-vuotiaat saavat arvion ja tarvittaessa kuntoutus- ja ohjauskäyntejä. Käynneillä on aina mukana joku lapsen lähiaikuinen. Kuntoutus- ja ohjauskäynnit sisältävät lapsen vaikeuksien normalisointiin, lieventämiseen ja/tai ennaltaehkäisyyn suunniteltuja tehtäviä, jotka ohjataan käynnillä myös lapsen arkeen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tavuharjoitukset, kuvien käyttö kielenkehityksen tukena sekä suualueen sensoriikan ja motoriikan kehittämiseen tarkoitetut purutuubi-, pilli- ja torviharjoitukset.

Yli 3-vuotiaat lapset ja nuoret saavat arvion mahdollisuuksien mukaan, ja harkinnanvaraisesti maksusitoumuksen puheterapiaan, jos vaikeudet ovat huomattavat. Niiden esikouluikäisten lasten, joilla on 1-2 äännevirhettä, vanhemmille järjestetään vuosittain artikulaatioharjoitustilaisuus, jossa käydään ohjaten läpi harjoituspaketit /k, l, s, r/ -äänteisiin.

Kielellisesti vaikeavammaiset (esimerkiksi erittäin laajat ja hyvin vaikeatasoiset kielelliset pulmat, hyvin vaikeat puhemotoriset pulmat) ohjataan jatkotutkimuksiin erikoissairaanhoitoon ja/tai Kelan kuntoutuksen piiriin.

Aikuisasiakkaat (neurologiset pulmat, äänihäiriöt) saavat arvion ja tarvittaessa maksusitoumuksen puheterapiaan.

Toimi näin

Ota yhteyttä puheterapeuttiin tai kysy omalta neuvolan terveydenhoitajaltasi.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaan palvelutarvetta selvitetään ja seurataan Lasten kuntoutustyöryhmässä ja arviokäynneillä. Asiakkaan odotuksia ja palvelutarvetta selvitetään myös alkuhaastattelulla, ja asiakkaan omat toiveet otetaan huomioon. Asiakkaalle annetaan palautekysely palvelusta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Palvelusta vastaaJIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Alue Ilmajoki, Kurikka
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Päivitetty: 9.3.2022