suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Puheterapian palvelut

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Inarin kunta
Alue: Inari
Palvelun kielet: suomi, inarinsaame, pohjoissaame, koltansaame

Puheterapiasta on hyötyä, jos on vaikeuksia ymmärtää tai tuottaa puhetta tai jos puhe on epäselvää. Samoin jos lapsen puhe kehittyy hitaasti tai jos aikuisella on vaikeutta äänenkäytössä. Puheterapiasta on apua myös, jos on tarvetta käyttää puhetta tukevia tai korvaavia apuvälineitä tai jos syöminen ja nieleminen tuottavat vaikeutta. Myös isommat lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ongelmat, änkytys sekä kuulovian mukanaan tuomat pulmat ovat osa puheterapeutin työkenttää. Puheterapialla ehkäistään, korjataan ja lievennetään näitä vaikeuksia.

Lasten puheterapia toteutuu yhteistyössä vanhempien kanssa, usein harjoituksia tulee tehdä myös kotona. Tarvittaessa puheterapeutti tekee yhteistyötä myös muiden lasta kuntouttavien, hoitavien tai opettavien ihmisten kanssa. Myös aikuiskuntoutujien lähipiirin kanssa pohditaan kuntoutukseen liittyviä asioita yhdessä. Terapiakäyntien tiheys vaihtelee puheterapia-asiakkaan tarpeiden mukaan.


Toimi näin

Inarin kunnassa puheterapia toteutuu pääsääntöisesti terveyskeskuksen tiloissa Ivalossa, mutta myös Inarissa on vastaanottopäivä noin joka toinen viikko. Puheterapia on maksutonta, terapeutin vastaanotolle voi hakeutua oma-aloitteisesti. Usein puheterapeutin vastaanotolle tullaan terveydenhoitajan tai lääkärin ohjaamana. Puheterapeutilla ei ole tiettyä puhelinaikaa, puheterapeuttia voi tavoitella työaikana kello 8 – 16 välillä. Jos puhelinvastaajaan viestin jättäminen ei ole mieluisaa, niin myös tekstiviestillä voi asian esittää. Lisäksi yhteydenottopyynnön voi jättää sähköpostiin, mutta niihin viesteihin ei tulisi liittää tarkkoja henkilötietoja.

Puheterapeutti Seija Haapalan puhelinnumero on 040 5180917 ja sähköpostiosoite: seija.haapala@inari.fi.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.


Palvelun toteuttaa: 
Inarin kunta