suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hämeenkyrön kunta

Puheterapian palvelut

  • Palvelu
  • Hämeenkyrö
  • Julkinen palvelu

Puheterapeutti työskentelee perheneuvonnassa. Puheterapia on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, joilla on vaikeuksia tuottaa tai ymmärtää puhetta. Terapian tarkoitus on vähentää puheen tai kielen ongelmasta aiheutuvaa haittaa arjessa. Lievemmät puheen pulmat voidaan poistaa kuntoutuksen, kotiharjoittelun ja arjen tukitoimien avulla. Puheterapia toteutetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan joko yksilö- tai ryhmäterapiana sekä toimintaympäristöä ohjaamalla. Tarvittaessa puheterapeutti opastaa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytössä. Puheterapiaan voi hakeutua neuvolan, päivähoidon tai lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä ottamalla suoraan yhteyttä puheterapeuttiin. Kouluikäisten ja aikuisten puheterapiapalvelut tuotetaan lääkinnällisenä kuntoutuksena ostopalveluina yksityisiltä ammatinharjoittajilta ja palveluun hakeudutaan joko lääkärin, kuntoutustyöryhmän sihteerin tai puheterapeutin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHämeenkyrön kunta
Palvelusta vastaaHämeenkyrön kunta
Alue Hämeenkyrö
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hämeenkyrön kunta
Päivitetty: 26.10.2020