suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Akaan kaupunki

Puheterapian palvelut

  • Palvelu
  • Akaa
  • Julkinen palvelu
Alue: Akaa
Palvelun kieli: suomi

Puheterapiaan voi ottaa yhteyttä kun puheen ja kielen kehitykseen liittyy vaikeuksia. Puheterapia on puheen, kielen, kommunikaation ja äänen häiriöiden ennaltaehkäisyä, arviointia, kuntoutuksen suunnittelua ja kuntoutusta.

Akaan kaupungin puheterapeutit hoitavat pääasiassa alle kouluikäisiä lapsia. Yhteistyö päivähoidon ja lastenneuvolan kanssa on keskeistä. Toimenkuvaan kuuluu myös muu terveyskeskustyö sisältäen aikuisasiakkaat.

Puheterapeutin vastaanotolle tullaan useimmiten neuvolan tai kiertävän erityislastentarhanopettajan lähetteellä. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä myös omasta aloitteestaan lapsensa asioissa.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.


Palvelun toteuttaa: 
Akaan kaupunki