suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Huittisten kaupunki

Puheterapia

  • Palvelu
  • Huittinen
  • Julkinen palvelu

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja arvioinnissa käytetään yleisesti käytössä olevia testejä, vanhempien haastattelua sekä lapsen havainnointia. Puheterapeuttinen kuntoutus sisältää vanhempien/omaisten sekä lapsen lähiympäristön ohjauksen. Yhteistyötä puheterapeutti tekee mm. neuvolan, päivähoidon, lääkäreiden ja psykologin kanssa.

Puheterapiassa harjoitellaan ja tuetaan kielellistä kehitystä laajasti esim.

•vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot (kuvien ja tukiviittomien käyttö)

•puheen ymmärtäminen

•käsitteiden hallinta

•lapsen oma ilmaisu ja sen laajentaminen

•nimeäminen

•kuulomuisti ja kuullun erottelu

•puhemotoriikka ja äänteet

•kielellinen tietoisuus ja lukivalmiudet

Terveyskeskuksessa puheterapiapalveluita annetaan tällä hetkellä pääasiassa neuvolaikäisille lapsille.

Toimi näin

Puheterapeutin vastaanotolle pääsee neuvolan, lääkärin tai psykologin lähetteellä. Puheterapiassa kuntoutetaan ja tuetaan kielellistä kehitystä lapsille mieluisilla tavoilla, leikkien ja pelien lomassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHuittisten kaupunki
Palvelusta vastaaHuittisten kaupunki
Alue Huittinen
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Huittisten kaupunki
Päivitetty: 31.1.2020