suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Puhelinasiointi

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Vastuuorganisaatio: Ruoveden kunta
Asiointikieli: suomi

Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat muun muassa terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset sekä oppilaan terveydentilan toteamiseksi tarvittavat erikoistutkimukset. Suun terveydenhuolto kuuluu myös oppilaan terveyden seuraamiseen ja terveyden edistämiseen.

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät yhteistyötä mm. rehtorin, opettajien, koulunkäyntiavustajien, kouluruokailua järjestävän henkilöstön, koulukuraattorin, koulupsykologin sekä suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Koulun eri asiantuntijoista koostuva opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ryhmän tarkoituksena on huolehtia koulun ja oppilaiden hyvinvoinnista.

Kouluterveydenhuoltoon sisältyvät myös kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta kolmen vuoden välein. Oppilaitoksen tarkastus on hyvä tehdä yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien, koulun henkilökunnan, kouluterveydenhuollon, terveystarkastajan, työsuojelun ja tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa.

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy muun muassa terveystarkastuksia opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin seuraamiseksi ja edistämiseksi. Opiskelijoille järjestetään terveyden- ja sairaanhoitopalvelut mukaan lukien mielenterveys- sekä päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto samalla tavalla kuin muulle väestölle.

Opiskeluympäristön ja -yhteisön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin seuraamiseksi on opiskeluympäristö tarkastettava joka kolmas vuosi yhteistyössä oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden, opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa.

Opiskeluterveydenhuolto on maksutonta alle 18-vuotiaille. Yli 18-vuotiaiden maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaan. Terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.


Yhteystiedot

Puhelin
Keskustan koulut, ajanvaraus arkisin klo 8-9
+358 34861263
(pvm/mpm)
Puhelin
Sivukylien koulut, ajanvaraus arkisin klo 8-9
+358 34853235
(pvm/mpm)
Puhelin
Sivukylien koulut, ajanvaraus klo 8-9
+358 447153235
(pvm/mpm)

Missä asioissa tämä kanava palvelee?

Katso kaikki palvelut, joissa tämä puhelinasiointi on käytössä.