suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hämeenlinnan kaupunki

Puhe- ja toimintaterapia

  • Palvelu
  • Hämeenlinna
  • Julkinen palvelu

Puheterapeutit arvioivat lasten kielellisiä taitoja, suunnittelevat yksilöllisiä harjoitusohjelmia ja tekevät yhteistyötä perheen, neuvolan ja päivähoidon kanssa.

Toimintaterapeutti työskentelee alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten kanssa. Hän arvioi ja kuntouttaa

  • lasten päivittäistoimintojen sujumista ja leikkiä
  • karkeamotoriikkaa, kehonhahmotusta ja kehonhallintaa
  • hienomotoriikkaa ja kynänkäyttöä
  • hahmottamistaitoja ja keskittymistä.

Tavoitteena on auttaa lasta saamaan onnistumisia hänen kehitysvaiheelleen ominaisissa arjen asioissa kuten leikissä ja oppimisessa sekä sosiaalisissa suhteissa.

Toimi näin

Puheterapiapalveluihin ohjaudutaan konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien sekä neuvolan kautta. Voit myös itse ottaa suoraan yhteyttä puheterapeutteihin.

Mikäli uskot lapsesi tarvitsevat toimintaterapiaa, tuo huolesi esiin neuvolassa ja pyydä lähete toimintaterapeutille. Alakouluikäisen vanhempana voit tuoda huolesi esiin ensin opettajalle, kouluterveydenhoitajalle tai oppilashuollon psykologille, jota kautta myös toimintaterapian tarve voidaan arvioida.

Kenelle ja millä ehdoin

Puheterapeutit työskentelevät pääosin alle kouluikäisten lasten kanssa, joilla on puheen tai kielen kehitykseen liittyviä pulmia. Toimintaterapeutti työskentelee alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten kanssa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHämeenlinnan kaupunki
Palvelusta vastaaHämeenlinnan kaupunki
Alue Hämeenlinna
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hämeenlinnan kaupunki
Päivitetty: 19.5.2021