suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Psykiatrinen päiväosasto

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Psykiatrinen päiväsosastohoito tulee kyseeseen silloin, kun pelkkä avohoitohoito ei ole potilaalle riittävä hoitomuoto. Hoidon sisältö räätälöidään potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan: hoito perustuu kognitiivisiin ja käyttäytymisterapeuttisiin sekä psykodynaamisiin menetelmiin. Käytettävissä olevia erilaisia hoitomuotoja ovat mm. erilaiset keskusteluryhmät, toiminnalliset ryhmät, tiedolliset ryhmät (= psykoedukaatio), perhetapaamiset, kotikäynnit, verkostotapaamiset ja lääkehoito. Hoitoon osallistutaan joka arkipäivä klo 8 – 14.

Kenelle ja millä ehdoin

Yli 18 vuoden ikä.

Palvelut on tarkoitettu helsinkiläisille.

Potilaat ohjataan psykiatriselle päiväosastolle lähetteellä. Henkilökunta haastattelee potilaan ennen hoitojakson aloittamista.

Hoidosta peritään avohoitopäivän hoitomaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut näkyvät muun muassa niitä tarvitsevan henkilön ohjauksena, neuvontana ja psykososiaalisena tukena. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.

Kuntien tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä esimerkiksi terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen kautta. Mielenterveyspalveluja tarjoavat myös muun muassa sairaanhoitopiirit, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, kuten depressiohoitajat, ja mielenterveyshoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Psyykkisten sairauksien hoito voidaan järjestää tapauksesta riippuen joko avohoitona tai laitoshoitona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 27.6.2022