suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Psykiatrian palvelut

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Yli 18-vuotiaat kainuulaiset saavat apua mielenterveyshäiriöihin joko lähipalveluina seutukunnallisesti tai maakunnallisesti.

Tapauskohtainen työryhmä arvioi hoidontarvetta, kun asiakas, lähiverkosto tai asiakasta hoitava taho ottaa yhteyttä ja ilmaisee huolensa.

Hoidon tarpeen arviointi voi käynnistyä myös kirjallisen lähetteen tai konsultaatiopyynnön perusteella. Omaisten, lähiverkoston ja lähettävän tahon mukana oleminen hoidon tarpeen arvioinnissa, hoidon suunnittelussa ja hoidon toteuttamisessa on keskeinen toimintaa ohjaava

periaate.

Mielenterveystyö akuutti avohoito

Seutukunnalliset päivystys- ja psykoosityöryhmien jäsenet vastaavat asiakkaiden psyykkisen hoidontarpeen selvittelystä sekä suunnittelevat ja arvioivat tarpeenmukaista hoitoa yhteistyössä asiakkaan lähiverkoston, perusterveydenhuollon työntekijöiden ja seudun muiden toimijoiden sekä seudullisen alueen mielenterveystyöntekijöiden kanssa.

Mielenterveystyö, akuutti osastohoito

Akuuttipotilaiden osastohoito toteutetaan aikuisten mielenterveyspalveluissa osastolla 12A joka toimii ympärivuorokautisena suljettuna osastona. Henkilöstöön kuuluu psykiatri, psykologi, sairaanhoitajia, mielenterveys - ja lähihoitajia sekä toiminnallisten ryhmien ohjaajia ja sosiaaliohjaaja. Osastohoito voi olla tarpeellinen silloin kun tapauskohtaisen työryhmän avohoidossa antama tuki/hoito ei riitä, potilaalla on akuutisti vaikeita

hallitsemattomia psyykkisiä oireita, voimakas psykososiaalisen toimintakyvyn taantuminen, vakavaa itsetuhoisuutta tai potilas psyykkisestä

tilasta johtuen aiheuttaisi vaaraa muille. Hoito toteutuu joko vapaaehtoisesti tai tahdosta riippumatta.

Mielenterveystyö, kuntouttava osastohoito

Aikuisten mielenterveyspalveluissa tarjotaan psykiatrista kuntoutusosastohoitoa osastoilla 12B, 13 Osastot tarjoavat psykiatrista ympärivuorokautista kuntouttavaa osastohoitoa, tilapäisten elämänkriisien selvittelyjaksoja sekä suunnitellusti intervallijaksoja. Tavoitteena on oman elämän hallintakeinojen löytämnen hoitoyhteisön tuella ja avohoitoon kuntoutuminen. Hoito toteutuu joko vapaaehtoisesti tai tahdosta riippumattomasti.

Toimi näin

Asiakkaiden toivotaan ottavan yhteyttä suoraan seutukunnan työntekijöihin. Virka-aikana kiireellisissä tai epäselvissä tilanteissa voi asiakas tai

omainen ottaa yhteyttä seutukuntansa päivystys- ja psykoosityöryhmään, virka-ajan ulkopuolella päivystävään terveysasemaan tai keskussairaalan puhelinpäivystykseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Osastohoidosta peritään asiakasmaksu. Ks. Kainuun keskussairaalan asiakasmaksut https://sote.kainuu.fi/kainuun-keskussairaalan-asiakasmaksut

Avohoitokäynnit maksuttomia.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 23.9.2020