suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Psykiatria

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Psykiatrian palvelut tarjoavat psykiatriseen erikoissairaanhoitoon kuuluvaa tutkimusta, avohoitoa ja kuntoutusta aikuisille.

Hoitoa saat:

  • Psykiatrian poliklinikalla, jossa tehtäviimme kuuluu muun muassa aikuisväestön psykiatristen kriisien ensiapu, arviointi ja hoito avohoidollisin keinoin, vaikeiden psykiatristen häiriöiden psykoterapeuttinen jatkohoito, erikoissairaanhoidon kuntoutuspalvelut, toimintaterapia ja toimintakyvyn arviointi sekä neuropsykiatriset tutkimukset. Psykiatrian poliklinikan toimintamuotoja ovat yksilö-, perhe-, verkosto- ja ryhmätapaamiset sekä psykoterapia.
  • Psykiatrian osasto 15:llä, jossa tarjoamme akuutti- ja kuntoutuspsykiatrisiapalveluita sekä vuode-osastohoitoa. Psykiatrian osastolla 15 hoidetaan aikuisia, joilla on elämänkriisejä, mielenterveysongelmia ja psyykkisiä sairauksia silloin, kun avohoito ei riitä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiireellistä hoitoa edellyttävissä psyykkisissä sairauksissa, häiriöissä, kriiseissä tai mielenterveyden ongelmissa on hakeuduttava päivystykseen. Ympärivuorokautinen päivystys toimii suurten terveyskeskusten ja sairaaloiden yhteydessä. Päivystyksessä arvioidaan tilanne ja ohjataan potilas tarpeellisiin tutkimuksiin ja hoitoihin. Paikoin on tarjolla myös psykiatrisen erikoissairaanhoidon päivystystä.

Päivystyksessä työskentelee psykiatrian erikoislääkäri, psykiatriaan perehtynyt lääkäri tai psykiatrinen sairaanhoitaja. Hoito perustuu ensisijaisesti avopalveluihin ja vapaaehtoisiin toimiin. Potilas voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon tietyissä, lain tarkasti määrittämissä tilanteissa. Näitä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa vaihtoehtona on sairauden pahentuminen tai vakava vaara potilaalle tai muille henkilöille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 28.3.2022