suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Potilastietojen tarkistaminen

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Henkilö voi esittää tarkastuspyynnön sähköisen asioinnin kautta tai täyttämällä lomakkeen ja palauttamalla sen henkilökohtaisesti johonkin sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Jos tarkastusoikeus evätään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, josta ilmenee syyt tarkastusoikeuden epäämiseen sekä valitusosoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Oikeus tarkastaa omat potilastietonsa koskee vain potilasta itseään. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 15.5.2022