suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kempeleen kunta

Potilastietojen tarkistaminen

  • Palvelu
  • Kempele
  • Julkinen palvelu

Alue

Kempele
Palvelun kieli: suomi

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa itsenään koskevat asiakas- ja potilasrekisteritiedot sekä oikeus vaatia virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon poistamista, oikaisemista tai täydentämistä.


Toimi näin

Voi tehdä omien tietojen tarkastuspyynnön joko suullisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Kirjallisena tehty tarkastuspyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.

Jos haluat käyttää rekisteröitynä asiakkaana tai potilaana oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan. Sähköpostitse voi kysyä vain yleistä neuvontaa. Tietoturvasyistä arkaluontoisia tietoja ei pidä lähettää sähköpostilla. Emme vastaa sähköpostitse yksilöasioihin.

Kempeleen kunta/ tietosuojavastaava

PL 12

90441 Kempele


Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ennen tietojen antamista.

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa, esim., jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys. Asiakas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Palvelu on maksuton.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana.


Tausta ja lainsäädäntö

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee esittää lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Oikeus tarkistaa omat potilastiedot koskee vain potilasta itseään. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.


Palvelun toteuttaa: 
Kempeleen kunta