suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Helsingin kaupunki

Potilastietojen tarkistaminen

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu
Alue: Helsinki
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Henkilö voi esittää tarkastuspyynnön sähköisen asioinnin kautta tai täyttämällä lomakkeen ja palauttamalla sen henkilökohtaisesti johonkin sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Jos tarkastusoikeus evätään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, josta ilmenee syyt tarkastusoikeuden epäämiseen sekä valitusosoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.


Tausta ja lainsäädäntö

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee esittää lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Oikeus tarkistaa omat potilastiedot koskee vain potilasta itseään. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.


Palvelun toteuttaa: 
Helsingin kaupunki