suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Potilastietojen tarkastaminen

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevat potilas- ja hoitotiedot, jotka on tallennettu henkilö- tai potilastietojärjestelmään.

Hoitoosi liittyviä kirjauksia on mahdollista nähdä myös Kelan Omakanta-verkkopalvelussa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi terveyskeskukseen potilastietojen saamiseksi. Mikäli havaitset tiedoissasi virheen tai puutteita, ota yhteyttä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin, joka on kirjannut tiedot. Neuvoja voi pyytää esimerkiksi tietosuojavastaavalta tai potilasasiamieheltä.

Voit tarkastella hoitoosi liittyviä kirjauksia myös Kelan Omakanta-verkkopalvelussa. Kelassa tietoja ei voida korjata.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja todistaa henkilöllisyytensä. Vainajan elinaikaisia tietoja luovutetaan vain perustellusta syystä.

Tausta ja lainsäädäntö

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 1.1.2023