suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Potilastietojen tarkastaminen

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat asiakasrekisteritiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.

Voit tehdä tarkastuspyynnön joko suullisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Käynnin yhteydessä voit saada nähtäväksi itseäsi koskevat rekisteritiedot henkilökunnan avustuksell ...

Toimi näin

Tarkastuspyyntölomake on saatavissa kaikista toimintayksiköistä sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion verkkosivuilta. Kirjallisena tehty tarkastuspyyntö osoitetaan ko. rekisterin vastuuhenkilölle esim. johtavalle ylilääkärille tai palvelujohtajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ennen tietojen antamista.

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa, esim., jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys. Asiakas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Palvelun toteuttaa

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Palvelusta vastaa

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Tekstistä vastaa: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Päivitetty: 27.10.2022