suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Potilastietojen tarkastaminen

  • Palvelu
  • 12 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Potilasrekisteri sisältää potilaiden tutkimukseen, hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Potilasrekisteri koostuu paperiasiakirjamuodossa olevista potilaskertomuksista, sähköisessä muodossa olevista potilastietojärjestelmistä ja röntgenkuvista.

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille ilman potilaan suostumusta.

Sinulla on oikeus saada tarkastaa itseäsi koskevat tiedot sekä oikeus vaatia mielestäsi virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista.

Pyynnön voit esittää asiaanne hoitavalle lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa tietoja voidaan luovuttaa myös ilman potilaan suostumusta.

Tarkempia tietoja rekisteristä ja sinne tallennettavista henkilötiedoista voit saada pyytämällä nähtäväksesi rekisteriselosteen.

Rekisteriseloste sekä tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa terveysasemien vastaanotoilta, muista terveydenhuollon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja kotihoidon toimipisteistä sekä sairaaloista.

Tausta ja lainsäädäntö

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Oikeus tarkastaa omat potilastietonsa koskee vain potilasta itseään. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Palvelusta vastaaPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Alue Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila, Sysmä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Päivitetty: 3.9.2020