suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Potilastietojen tarkastaminen

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Potilasrekisteri sisältää potilaiden tutkimukseen, hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Potilasrekisteri koostuu paperiasiakirjamuodossa olevista potilaskertomuksista, sähköisessä muodossa olevista potilastietojärjestelmistä ja röntgenkuvista.

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille ilman potilaan suostumusta.

Sinulla o ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Palvelun toteuttaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päivitetty: 5.1.2024