suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Potilastietojen tarkastaminen

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilörekistereihin.

Hyvinvointipalveluissa tietosi kerätään sinulta itseltäsi tai sinun suostumuksellasi omaisilta ja lakiin perustuen tarvittaessa muilta viranomaisilta. Henkilötietoja kerätään eri käyttötarkoituksiin. Sosiaali- ja terveyspalvelut perustuvat lainsäädäntöön, ja turvallisen hoidon takaamiseksi tarvitaan henkilötietoja. Jos kulloisenkin palvelun kannalta tarpeellisia tietoja ei saada, hoitosi ja palvelusi vaarantuu tai jopa estyy kokonaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei asianosainen ole antanut suostumusta.

Rekisterinpitäjänä toimii Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta.

Toimi näin

Ota yhteys sinua palvelleeseen yksikköön.

Voit pyytää tietoja lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Toimita kirjallinen pyyntö Oulun kaupungin kirjaamoon.

Katso lisätietoja ja toimintaohjeita linkistä ”Asiakas- ja potilastietojen tarkistamisen verkkosivut”.

Kenelle ja millä ehdoin

Sinulla on pääsääntöisesti oikeus tarkistaa vain sinua koskevia asiakas- ja potilastietoja.

Sinua koskevia tietoja ei pääsääntöisesti voi muut (esim. läheiset) pyytää ilman suostumustasi.

Palvelu on maksuton.

Tietopyyntö samoista tiedoista on maksuton kerran vuodessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Oikeus tarkastaa omat potilastietonsa koskee vain potilasta itseään. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 18.2.2020