suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Potilastietojen tarkastaminen

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja tämä oikeus koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eivätkä esimerkiksi lähiomaiset voi käyttää tarkastusoikeutta potilaan puolesta edes valtakirjalla. Myöskään edunvalvoja ei voi käyttää vajaavaltaisen tai holhouksen alaisen henkilön tarkastusoikeutta, ellei edunvalvontaa koskevassa päätöksessä ole nimenomaisesti ulotettu edunvalvontaoikeutta myös henkilön potilastietoihin. Alaikäisen kohdallakin tarkastusoikeus on yksinomaan alaikäisellä, mikäli hän vastaa itse hoidostaan ja on kieltänyt tietojensa antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle.

Soitessa rekisteritietojen tarkastuspyyntönä tehty pyyntö kirjataan asianhallintajärjestelmään Arkiston kirjaamossa ja tietojen luovuttaminen vaatii joissakin tapauksissa johtajaylilääkärin tai hänen valtuuttamassa ylilääkärin päätöksen, joten se kestää aikansa.

Hoitojakson aikana hoitojakson potilasasiakirjoja koskeva tarkastuspyyntö tehdään hoitavalle lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle. Potilasasiakirjojen tarkastusoikeus toteutetaan lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa. Terveydenhuollon ammattihenkilö tulkitsee tarvittaessa potilasasiakirjamerkinnät potilaalle.

Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa joko henkilökohtaisena käyntinä tai pyytämällä potilasasiakirjoista jäljennökset. Jos tiedot halutaan tarkastaa henkilökohtaisesti, pitää tarkastustilaisuuteen tullessa henkilöllisyys todistaa virallisella tunnistautumisvälineellä: ajokortti, henkilötodistus tai passi.

Toimi näin

Soiten asiakkaana näet Omakanta-palvelusta marraskuusta 2014 jälkeen kirjatut potilastietosi. Jos haluat vain saada itsellesi kopiot omista tai lapsesi potilaskertomustiedoista, helpointa ja nopeinta on tehdä rekisteritietojen tarkastuksen sijaan Asiakirjapyyntö, vaikka molempien pyyntöjen lopputulos on yleensä sama. Tarkastuspyyntö ja kopiopyyntö eroavat siten, että rekisteritietojen tarkastuspyyntö perustuu tietosuojalakiin ja kopiopyyntö julkisuuslakiin. Tarkastuksessa nimenomaan tarkastetaan tietoja ja kopiopyynnöllä pyydetään potilasasiakirjojen kopiot. Tarkastuspyyntölomakkeeseen tarkennetaan mitä tietoja tarkastuspyyntö koskee ja miten tarkastusoikeus halutaan toteuttaa.

Hoitojakson päätyttyä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi täytetään kirjallinen tarkastuspyyntölomake Rekisteritietojen tarkastuspyyntö. Pyyntö lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna Arkiston kirjaamoon. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse eikä sähköisessä palvelussa.

Lomakkeet löydät asiointikanavista.

Voit saattaa kielteisen päätöksen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Tarkastusoikeuden käyttäminen samoihin tietoihin on maksutonta, jos kahden tarkastuspyynnön välinen aika on yli yhden vuoden.

Tarkastuspyynnöstä voidaan kieltäytyä, mikäli tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille tai on vastoin lapsen etua. Kielteisestä päätöksestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa on kerrottu kieltäytymisen syy.

Tausta ja lainsäädäntö

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Oikeus tarkastaa omat potilastietonsa koskee vain potilasta itseään. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 11.7.2020