suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kempeleen kunta

Potilastietojen tarkastaminen

  • Palvelu
  • Kempele
  • Julkinen palvelu

Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa itsenään koskevat asiakas- ja potilasrekisteritiedot sekä oikeus vaatia virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon poistamista, oikaisemista tai täydentämistä.

Toimi näin

Omien tietojen tarkastuspyynnön voi tehdä joko suullisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Kirjallisena tehty tarkastuspyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.

Jos haluat käyttää rekisteröitynä asiakkaana tai potilaana oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan. Sähköpostitse voi kysyä vain yleistä neuvontaa. Tietoturvasyistä arkaluontoisia tietoja ei pidä lähettää sähköpostilla. Emme vastaa sähköpostitse yksilöasioihin.

Kempeleen kunta/ tietosuojavastaava

PL 12

90441 Kempele

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ennen tietojen antamista.

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa, esim., jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys. Asiakas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Palvelun toteuttaa

Kempeleen kunta

Palvelusta vastaa

Kempeleen kunta
Tekstistä vastaa: Kempeleen kunta
Päivitetty: 27.10.2022