suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kemijärven kaupunki

Potilastietojen tarkastaminen

  • Palvelu
  • Kemijärvi
  • Julkinen palvelu

Potilasasiakirjoissa olevat tiedot ovat arkaluonteisia ja salassa pidettäviä. Jokaisella on oikeus saada tieto omasta potilaskertomuksestaan, mikäli hänen hoitonsa ei tiedon antamisesta vaarannu. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava potilaskertomusarkistoon. Potilaalle lähetetään kopiot tarpeellisessa laajuudessa tai hän voi saada kertomuksen nähtäväkseen hoitohenkilökunnan läsnä ollessa. Tietojen antamisesta peritään korvaus, jos edellisestä tarkastusoikeuden käytöstä on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Alaikäisen kohdalla tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa. Jos hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen kieltää tietojen antamisen huoltajalle tai lailliselle edustajalle, ei tällä myöskään ole tarkastusoikeutta potilasasiakirjoihin.

Toimi näin

Potilasasiakirjat tilataan potilaskertomusarkistosta lomakkeella tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Kenelle ja millä ehdoin

Potilaalla on oikeus nähdä ja tarkistaa kaikki henkilö- ja potilastietonsa sekä saada ne pyynnöstä kirjallisina ja maksuttomina kerran vuodessa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Julkisen tai yksityisen terveydenhuollon asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Tietopyyntö tulee yleensä tehdä erityisellä lomakkeella tai muuten kirjallisesti. Henkilökunta voi kieltäytyä luovuttamasta potilastietoja vain, jos tiedon antaminen aiheuttaisi vakavan vaaran potilaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille.

Oikeus tarkastaa omat potilastietonsa koskee vain potilasta itseään. Muut henkilöt, kuten potilaan läheiset, eivät voi saada tietoja potilaan terveydestä tai sairaudesta muutoin kuin potilaan nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Potilaalla on myös oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja joissakin tapauksissa rekisteristä poistamista. Lisäksi potilas voi vaatia tiedot siitä, kuka hänen rekisteritietojaan on käyttänyt, minne niitä on luovutettu ja mikä käytön tai luovutuksen peruste on ollut.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKemijärven kaupunki
Palvelusta vastaaKemijärven kaupunki
Alue Kemijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kemijärven kaupunki
Päivitetty: 19.11.2020