suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valkeakosken kaupunki

Potilasasiamiespalvelut, Valkeakosken

 • Palvelu
 • Valkeakoski
 • Julkinen palvelu

Potilasasiamies antaa tietoja potilaan oikeuksista sekä neuvoo ja opastaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen tekemisessä

 • neuvoo potilasta tai hänen omaisiaan potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa,
 • tiedottaa potilaan oikeuksista
 • toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • neuvoo menettelyssä, kun potilas tai hänen omaisensa on tyytymätön annettuun hoitoon tai henkilökunnalta saamaansa kohteluun
 • neuvoo ja avustaa tarvittaessa potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen tekemisessä

Potilasasiamiehen rooli on neuvova ja puolueeton.

Potilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota yksittäisissä tapauksissa kantaa hoitoa antaneen yksikön tai sen henkilökunnan toimintaan.

Potilaana oikeuksiisi kuuluvat

 • hoitoon pääsy hoitotakuun mukaisessa ajassa
 • hyvä kohtelu ja hoito yhteisymmärryksessä hoitoon osallistuvien kanssa
 • käyttää suomen tai ruotsin kieltä ja mahdollisuuksien mukaan muuta äidinkieltäsi
 • tietoa terveydentilastasi, hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista
 • tarkistaa omat potilaskertomuksesi ja tarvittaessa pyytää niihin oikaisua
 • terveystietojesi salassapito
 • hoidosta kieltäytyminen
 • hoitotahtosi toteutuminen
 • mahdollisuus valita vapaasti hoitopaikkasi

http://www.pshp.fi/fi-FI/Palvelut/Potilasasiamies

Toimi näin

Mikäli hoidossasi ilmenee epäselvyyttä tai olet tyytymätön siihen tai saamaasi kohteluun, voit ottaa yhteyttä

 • sinua hoitaneisiin henkilöihin
 • hoitaneiden henkilöiden esimiehiin, kuten ylilääkäriin, ylihoitajaan tai osastonhoitajaan
 • suoraan potilasasiamieheen.

Mikäli asiat eivät selviä keskusteluissa, voit ottaa yhteyttä sinua hoitaneen sairaalan potilasasiamieheen. Hän antaa tietoja potilaan oikeuksia koskevissa asioissa. Potilasasiamies voi avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa.

Potilasasiamies

 • Osoite: TAYS Valkeakosken sairaala, Salonkatu 24, 37600 Valkeakoski
 • Puhelin: 03 311 67466 (puhelinajat tiistaisin klo 12–14 ja torstaisin klo 9-11)
 • Asiakaskäynnit ajanvarauksella.
 • Arkaluonteista ja salassa pidettävää tietoa ei ole suositeltavaa lähettää sähköpostitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista.

Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen kunnan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn.

Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä.

Potilasasiamies auttaa myös hakemaan korvauksia potilasvahinkovakuutuksesta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PSHP
Palvelusta vastaaValkeakosken kaupunki
Alue Valkeakoski
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Valkeakosken kaupunki
Päivitetty: 29.10.2019