suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Potilasasiamies

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilasta potilaan asemasta ja oikeuksista ja tarvittaessa neuvoa toimista, joihin hän voi ryhtyä tyytymättömyystilanteissa. Potilasasiamies myös avustaa potilasta muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Potilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota kantaa henkilökunnan toimintaan. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoidosta vastanneelle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän auttaa myös hakemaan korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä; esimerkiksi joillakin kunnilla on yhteinen potilasasiamies.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 9.4.2021