suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Potilasasiamies

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Potilasasiamies antaa asiakkaalle ja potilaalle tietoa hänen oikeuksistaan joko puhelimitse tai sovitulla tapaamisella. Tarvittaessa hän avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Mikäli potilaan hoidossa tai kohtelussa on ilmennyt ongelmia, toivomme potilaan keskustelevan asiasta ensin kyseisen lääkärin tai hoitajan kanssa. Ongelmat voidaan usein ratkaista keskustelemalla siellä, missä asiat ovat tapahtuneet.

Potilaalla on mahdollisuus myös tehdä hoidosta muistutus. Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai muistutuslomakkeelle. Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kanteluun Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon eli Valviraan. Jos potilas epäilee hoitovahinkoa, hänellä on oikeus tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle tai Lääkevahinkovakuutuspoolille.

Toimi näin

Potilasasiamies tavattavissa vain sovitusti. Ajanvaraukset puhelimitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoidosta vastanneelle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän auttaa myös hakemaan korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä; esimerkiksi joillakin kunnilla on yhteinen potilasasiamies.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 22.6.2021