suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Potilasasiamies

  • Palvelu
  • 12 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun.

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista.

Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Hän myös neuvoo ja auttaa tarvittaessa kantelun, potilasvahinkoilmoituksen, muistutuksen tai lääkevahinkoilmoituksen laadinnassa.

Potilasasiamies tiedottaa ...

Tausta ja lainsäädäntö

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän myös neuvoo, miten potilas voi hakea korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä.

Palvelun toteuttaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päivitetty: 21.3.2023