suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuusamon kaupunki

Potilasasiamies

  • Palvelu
  • Kuusamo
  • Julkinen palvelu

Potilasasiamiehen tehtävänä on tiedottaa potilaan oikeuksista, neuvoa ja ohjata potilaita, heidän omaisiaan sekä henkilökuntaa lain soveltamiseen liittyvissä tehtävissä, avustaa tarvittaessa muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa.

Toimi näin

Kysy ohjeita ja neuvoja soittamalla potilasasiamiehen puhelimeen. Voit myös varata käyntiajan potilasasiamiehen luo.

Terveydenhuollon ristiriitatilanteissa tai epäselvissä tilanteissa ota ensisijaisesti yhteys sinua hoitaneesen tai päätöksen tehneeseen työntekijään.

Halutessasi tee muistutus terveydenhuollon muistutuslomakkeella tai vapaamuotoisesti ja toimita muistutuksesi ylilääkärille. Tarvittaessa saat apua potilasasiamieheltä muistutuksesi tekemiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoidosta vastanneelle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän auttaa myös hakemaan korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä; esimerkiksi joillakin kunnilla on yhteinen potilasasiamies.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuusamon kaupunki
Palvelusta vastaaKuusamon kaupunki
Alue Kuusamo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuusamon kaupunki
Päivitetty: 16.8.2021