suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämsän kaupunki

Potilasasiamies

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Potilasasiamiehen tehtävät ovat:

  • ohjata keskustelemaan heti ongelmatilanteiden ilmetessä tarkoituksenmukaisimman henkilön kanssa
  • neuvoa tarvittaessa ristiriitojen ratkaisemisessa
  • neuvoa muistutuksen tai kantelun tekemisessä ellei muuta ratkaisua löydy
  • auttaa potilasvahinkoasioissa mm. potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä

Toimi näin

Mikäli hoitoonne tai kohteluunne liittyy ongelmia, toivomme Teidän keskustelevan asiasta Teitä hoitavan lääkärin tai hoitajan kanssa. Tarvittaessa voitte kääntyä myös Teitä hoitaneen yksikön ylilääkärin tai osastonhoitajan puoleen. Apua ja neuvontaa saatte myös potilasasiamieheltä.

Tausta ja lainsäädäntö

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän myös neuvoo, miten potilas voi hakea korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä.

Palvelun toteuttaa

Jämsän kaupunki

Palvelusta vastaa

Jämsän kaupunki
Tekstistä vastaa: Jämsän kaupunki
Päivitetty: 26.10.2022