suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Inarin kunta

Potilasasiamies

  • Palvelu
  • Inari
  • Julkinen palvelu

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu:

Neuvoa potilasta potilaslain (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, joita ovat mm.

- Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun

- Potilaan tiedonsaantioikeus

- Potilaan itsemääräämisoikeus

- Alaikäisen potilaan asema

- Laillisen edustajan tai omaisen tiedonsaantioikeus ja toimivalta

- Tietosuoja-asiat

- Neuvoa, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön hoitoon tai kohteluun

- Neuvoa ja avustaa tarvittaessa potilasta potilasvahinkolain tarkoittaman potilasvahinkoilmoituksen, muistutuksen tai kantelun tekemisessä

- Tiedottaa potilaan oikauksista ja toimii potilaan oikeuksien eidtsämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamien ei itse tee päätöksiä, eikä voi muuttaa tai puuttua hoitopäätöksiin tai viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Toimi näin

Hoitoon tai kohteluun liittymissä ongelmissa ja epäselvyyksissä on ensisijaisesti syytä keskustella hoidosta vastaavan yksikön (osasto tai poliklinikka) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa.

Potilasasiamies on tavoitettavissa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Henkilökohtaista käyntiä varten on suositeltavaa varata aika. Potilasasiamiehen työhuone sijaitsee Lapin keskussairaalan tiloissa (uuden laajennusosan 1. krs)

Yhteystiedot:

Kati Koivunen

ma - pe virka-aikana, puhelin (016) 328 7903

kati.koivunen@lshp.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoidosta vastanneelle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän auttaa myös hakemaan korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä; esimerkiksi joillakin kunnilla on yhteinen potilasasiamies.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapin sairaanhoitopiiri kuntayhtymä
Palvelusta vastaaInarin kunta
Alue Inari
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Inarin kunta
Päivitetty: 20.4.2020