suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Akaan kaupunki

Potilasasiamies

  • Palvelu
  • Akaa
  • Julkinen palvelu

Terveydenhuollon asiakkaan oikeudet määritellään laissa potilaan oikeuksista (785/1992). Laki koskee julkisia ja yksityisiä terveydenhuollon yksiköissä sekä sosiaalihuollon laitoksissa, esimerkiksi vanhainkodeissa tai vammaisten palveluissa, annettavia terveydenhuollon palveluja.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön terveydenhoidossa saamaansa hoitoon tai kohteluun
  • ohjata tarvittaessa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen teossa
  • tiedottaa potilaan asemasta ja oikeuksista
  • toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi esim. tuomalla potilailta tulevaa palautetta henkilöstön tietoon

Kenelle ja millä ehdoin

Potilasasiamies ei toimi potilaan oikeudellisena avustajana.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoidosta vastanneelle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän auttaa myös hakemaan korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä; esimerkiksi joillakin kunnilla on yhteinen potilasasiamies.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAkaan kaupunki
Palvelusta vastaaAkaan kaupunki
Alue Akaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Akaan kaupunki
Päivitetty: 30.4.2020