suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Potilasasiamiehen palvelut

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Jos olet tyytymätön saamaasi terveydenhuollon palveluun, hoitoon tai kohteluun, saat neuvoa ja apua potilasasiamieheltä.

Potilasasiamies auttaa sinua selvittämään hoitoosi liittyvää ongelmaa. Hän myös neuvoo ja avustaa muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi tai Tyks-sairaalapalveluiden potilasasiamiehiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Potilasasiamies ei voi toimia potilaan asiamiehenä, eikä edusta tätä tuomioistuimessa. Potilasasiamiehen toimintaa ohjaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista.

Tausta ja lainsäädäntö

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän myös neuvoo, miten potilas voi hakea korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 27.2.2023