suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisi (ylempi AMK) -koulutus

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Poliisin ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa keskitytään johtamistaitoihin ja esimiestehtäviin. Tutkinto antaa kelpoisuuden päällystövirkoihin eli esimerkiksi komisarioksi tai ylikomisarioksi. Tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä, ja koulutus suoritetaan kahdessa vuodessa.

Koulutusteemoja ovat esimerkiksi yleinen johtaminen, rikostorjunnan johtaminen sekä valvonta- ja hälytystoiminnan johtaminen. Tutkintoon kuuluu myös harjoittelujakso ja opinnäytetyö.

Toimi näin

Poliisi (ylempi AMK) -koulutuksen kohderyhmänä ovat poliisipäällystön johto-, asiantuntija- tai kehittämistehtäviin tähtäävät henkilöt. Koulutukseen haetaan julkisen hallinnon turvallisuusverkon Wilma-liittymän kautta. Jos hakijalla ei ole pääsyä liittymään, hän voi hakea koulutukseen paperilomakkeella, jonka voi tilata Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijavalinnoista: valinnat.polamk(at)poliisi.fi.

Koulutukseen on kaksivaiheinen valintakoe. Ensimmäisessä vaiheessa hakija osallistuu kirjalliseen kokeeseen, joka tehdään Poliisiammattikorkeakoulussa tai ennalta sovittujen poliisiyksiköiden tiloissa. Toisessa vaiheessa on soveltuvuuden arviointi, joka sisältää simulaatiotehtävän, henkilökohtaisen haastattelun ja psykologiset testit.

Hakijalle tiedotetaan opiskelijavalintapäätöksestä sähköisesti. Päätöksessä on myös lisätietoa opiskelupaikan vastaanottamisesta ja muista koulutuksen aloitukseen liittyvistä asioista.

Kenelle ja millä ehdoin

Poliisi (ylempi AMK) -koulutukseen voivat hakea seuraavat poliisikoulutuksen suorittaneet henkilöt, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sisäisen turvallisuuden alalla:

- poliisi (AMK) -tutkinnon suorittaneet

- henkilöt, jotka ovat suorittaneet aiemman poliisin peruskoulutuksen ja sen lisäksi jonkin korkeakoulututkinnon

- poliisin perustutkinnon suorittaneet henkilöt.

Ne poliisin peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt, joilla ei ole korkeakoulututkintoa ja jotka valitaan poliisi (ylempi AMK) -koulutukseen, suorittavat ensin 45 opintopisteen laajuisen poliisi (AMK) -muuntokoulutuksen.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Suomenkieliseen Poliisi (ylempi AMK) -tutkintoon haetaan kerran vuodessa, ruotsinkielinen koulutus alkaa noin 10 vuoden välein.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta

Perustiedot

Palvelusta vastaaPoliisiammattikorkeakoulu
Palvelun toteuttaaPoliisiammattikorkeakoulu
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Poliisiammattikorkeakoulu
Päivitetty: 19.6.2019