suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Poikkeuslupa työvuoroluettelon laatimisesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi työntekijän säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen sekä työaikalain edellyttämien päivittäisten lepoaikojen ajankohdat. Jos työvuoroluettelon laatiminen on työn poikkeuksellisen epäsäännöllisyyden vuoksi erittäin vaikeaa, Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue voi myöntää poikkeusluvalla osittain tai kokonaan vapautuksen työvuoroluettelon laatimisesta.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tutkii kussakin tapauksessa, missä laajuudessa vapautus työvuoroluettelon laatimisesta on tarpeellista myöntää. Jos työvuoroluetteloa ei ole mahdollista laatia kokonaisuudessaan, voi kuitenkin olla mahdollista kirjata esimerkiksi työn alkamisajat ja lepoajat tai pelkästään viikoittaisen vapaan sisältävät työvuoroluettelot.

Toimi näin

Hae poikkeuslupaa vapautukseen työvuoroluettelon laatimisesta Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta kirjallisella hakemuksella.

Voit käyttää poikkeusluvan hakemiseen Hakemus vapautuksesta työvuoroluettelon laatimisesta -lomaketta. Liitä hakemukseen työntekijöiden edustajan lausunto. Toimita hakemus liitteineen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Lomakkeen ja yhteystiedot löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vapautuksen työvuoroluettelon laatimisesta voi saada vain, jos työvuoroluettelon laatiminen on erittäin vaikeaa työn epäsäännöllisyyden vuoksi.

Työnantajan on varattava työntekijöiden edustajalle (luottamusmies/luottamusvaltuutettu tai näiden puuttuessa työsuojeluvaltuutettu) tilaisuus tulla kuulluksi lupahakemuksesta. Jos organisaatiossa ei ole edellä mainittua edustajaa, on kuulemismahdollisuus varattava kaikille työntekijöille, joita lupahakemus koskee.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Toimita lupahakemus Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ennen luvalle haetun voimassaoloajan alkua.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on 30 vuorokautta siitä, kun kaikki lupahakemukseen vaadittavat asiakirjat ovat saapuneet Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika määrätään poikkeuslupapäätöksessä. Lupahakemuksessa on määriteltävä, mille ajalle lupaa haetaan. Jos työolosuhteet eivät luvan myöntämisen jälkeen ole olennaisesti muuttuneet, työnantaja ja luottamusmies tai muu työaikalaissa tarkoitettu työntekijöiden edustaja voivat sopia työvuoroluettelon laatimisesta myönnetyn vapautuksen jatkamisesta. Jos sopimusta ei synny, työnantaja voi hakea Lounais-Suomen aluehallintovirastolta jatkoa poikkeusluvan voimassaololle.

Tausta ja lainsäädäntö

Työaikalaki (605/1996) 30 §, 36 §, 39 §

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 1.7.2021