suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Poikkeuslupa nuorelle erityisen haitallisten töiden tekemiseen

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Valtioneuvoston asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) 3 §:ssä nuorille työntekijöille erityisen haitallisiksi töiksi on luokiteltu

 1. työt, joissa esiintyy nuoren työntekijän ikään ja kokemukseen nähden liiallista rasitusta, huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta, huomattavaa taloudellista vastuuta tai erityisiä vaaroja, joita nuoret eivät kykene tunnistamaan tai välttämään
 2. yksintyöskentely silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara
 3. psykiatristen potilaiden ja psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoito ja huolto
 4. kuolleiden käsittely ja kuljetus
 5. teurastus
 6. sukellus
 7. työ, jossa altistutaan haitallisesti myrkyllisille aineille tai syöpää, perinnöllisiä perimävaurioita taikka sikiövaurioita aiheuttaville aineille tai aineille, jotka jollakin muulla tavalla voivat vaikuttaa pysyvästi ihmisen terveyteen
 8. palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja erittäin helposti syttyvien nesteiden käsittely ilmeisen vaarallisissa olosuhteissa
 9. työ, jossa altistutaan haitalliselle säteilylle.

Valtioneuvoston asetuksessa mainittua erityisen haitallista työtä saa tehdä nuori vain, jos hänellä on ammatillinen perustutkinto tai jos hän on ammatillisessa koulutuksessa ja työ tehdään opettajan johdolla ja valvonnassa. Lisäksi nuori voi tehdä kohdissa 3–5 tarkoitettuja töitä työpaikalla ammatillisiin opintoihin tai oppisopimuskoulutukseen liittyen, kun kokenut ja ammattitaitoinen henkilö valvoo jatkuvasti hänen työtään. Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on oikeus antaa määräämillään ehdoilla lupa poiketa nuoren työntekijän erityisen haitallisia ja vaarallisia töitä koskevien säädösten osalta.

Toimi näin

Hae lupaa vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Perustele hakemuksessa, miten ja miksi työ on nuoren ammatillinen kehityksen kannalta välttämätöntä.

Toimita hakemus mahdollisine liitteineen Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Kenelle ja millä ehdoin

Työnantajan on ennen töiden teettämisen aloittamista varmistettava, että nuori työntekijä on riittävästi perehdytetty kyseessä olevaan työhön ja siihen liittyviin vaaroihin.

Poikkeuslupahakemus on tehtävä ennen erityisen haitallisen työn aloittamista.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Poikkeuslupa on haettava ennen erityisen haitallisen työn aloittamista. Ennen luvan myöntämistä työtä ei saa aloittaa.

Käsittelyaika

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue antaa ratkaisun hakemukseen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa lupapäätöksessä mainitun ajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 19.3.2020