suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Poikkeuslupa jaksotyöhön

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kun työpaikalla tehdään jaksotyötä, on työaika pääsäännön mukaan kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia.

Jaksotyön teettäminen on sallittua ilman poikkeuslupaa esimerkiksi henkilö- ja tavaraliikenteessä ja majoitus- ja ravitsemusliikkeissä. Kattava lista töistä, joissa jaksotyötä voidaan teettää, löytyy työaikalain 7 §:stä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue voi antaa luvan järjestää työaika jaksotyöaikana sellaisissakin töissä, joita ei ole mainittu työaikalain jaksotyöaikaa koskevassa säännöksessä, jos se on välttämätöntä.

Toimi näin

Hae poikkeuslupaa kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Liitä hakemukseen kirjallinen selvitys henkilöstön edustajan kuulemisesta. Toimita hakemus liitteineen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka yhteystiedot löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeusluvan saaminen edellyttää, että jaksotyön käyttö työssä on välttämätöntä. Perustelut sille, miksi jaksotyön käyttö on hakijan mielestä työssä välttämätöntä, on yksilöitävä hakemuksessa.

Työnantajan on varattava työntekijöiden edustajalle (luottamusmies/luottamusvaltuutettu tai näiden puuttuessa työsuojeluvaltuutettu) tilaisuus tulla kuulluksi lupahakemuksesta. Jos työpaikalla ei ole edellä mainittua edustajaa, on kuulemismahdollisuus varattava kaikille työntekijöille, joita lupahakemus koskee.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Toimita lupahakemus Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ennen luvalle haetun voimassaoloajan alkua. Poikkeuslupaa ei myönnetä takautuvasti.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on 30 vuorokautta siitä, kun kaikki lupahakemukseen vaadittavat asiakirjat ovat saapuneet Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle.

Voimassaoloaika

Luvan voimassaoloaika määrätään poikkeuslupapäätöksessä. Lupahakemuksessa on määriteltävä, mille ajalle lupaa haetaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 18.1.2021