suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Poikkeuslupa 14 vuotta täyttäneen nuoren työaikarajoitteista

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Alle 18-vuotiaiden työajoista, ylitöistä, työajan sijoittelusta, tauoista sekä vuorokausi- ja viikkolevosta säädetään laissa nuorista työntekijöistä (998/1993).

Jos 14 vuotta täyttäneen nuoren ammatillinen kehitys tai muu tärkeä syy edellyttävät, että nuoren pitäisi saada tehdä työtä yli nuorten suojelemiseksi säädettyjen työaikarajoitteiden, voi Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue myöntää tähän poikkeusluvan.

Toimi näin

Hae poikkeuslupaa vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Perustele hakemuksessa, miten ja miksi nuoren ammatillinen kehitys tai muu tärkeä syy edellyttäisivät työaikarajoitteista poikkeamista.

Toimita hakemus mahdollisine liitteineen Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Yhteystiedot ja lisätietoa nuoren henkilön työsuhteesta löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Poikkeuslupa 14 vuotta täyttäneen nuoren työajasta, sen sijoittamisesta, ylityöstä ja lepoajoista voidaan myöntää, kun työtä tehdään koulutyön aikana muulloinkin kuin tilapäisesti tai työtä tehdään koulutyön aikana muuten kuin kestoltaan lyhytaikaisena työsuorituksena. Poikkeuslupa voidaan myöntää myös tilanteessa, jossa halutaan ylittää jokin seuraavista nuorten työaikaehdoista:

• säännölliseen työaikaan liittyvät rajoitukset

• ylityön ja hätätyön teettäminen (15-vuotiaalle sallitun ylityömäärän, joka on 80 t/kalenterivuosi, lisäksi saa myöntää enintään 40 tuntia ylityötä kalenterivuodessa)

• enimmäistyöaika (9 t/vrk ja 48 t/vk)

• työajan sijoittelu

• lepoajat (keskeytymättömän lepoajan on kuitenkin oltava 15 vuotta täyttäneellä 12 t/vrk ja alle 15-vuotiaalla 14 t/vrk).

Lupaa on haettava ennen työn aloittamista.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Toimita poikkeuslupahakemus Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ennen luvalle haetun voimassaoloajan alkua. Työtä ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä.

Käsittelyaika

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue antaa ratkaisun poikkeuslupahakemukseen viimeistään kuukauden kuluttua hakemuksen saapumisesta.

Voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa lupapäätöksessä mainitun ajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 18.1.2021