suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Enontekiön kunta

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

  • Palvelu
  • Enontekiö
  • Julkinen palvelu

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen luonnolle tai muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa jota haetaan erikseen lupapiste-palvelun kautta.

Toimi näin

Poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisuun haetaan lupaa sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Maksu määräytyy kunnan voimassa olevan rakennusvalvonnan taksan mukaan.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEnontekiön kunta
Palvelusta vastaaEnontekiön kunta
Alue Enontekiö
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Enontekiön kunta
Päivitetty: 11.12.2020