suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Enontekiön kunta

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

  • Palvelu
  • Enontekiö
  • Julkinen palvelu

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä hän tarvitsee poikkeamispäätök ...

Toimi näin

Poikkeamispäätökseen ja suunnittelutarveratkaisuun haetaan lupaa sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Maksu määräytyy kunnan voimassa olevan rakennusvalvonnan taksan mukaan.

Palvelun toteuttaa

Enontekiön kunta

Palvelusta vastaa

Enontekiön kunta
Tekstistä vastaa: Enontekiön kunta
Päivitetty: 11.12.2020