suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu

  • Lupa tai muu velvoite
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Keuruun kaupunki vastaa kaavoista poikkeamisista sekä käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämästä poikkeamispäätöksestä. Hakumenettely on samanlainen sekä suunnittelutarveratkaisussa että poikkeamisluvassa. Päätöksen tekee rakennustarkastaja.

Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa sekä rakentaminen kaavoittamattomilla ranta-alueilla tarvitsee poikkeamisluvan. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle tarvitsee suunnittelutarveratkaisun. Nämä edellyttävät erityisen luvan rakennusluvan lisäksi.

Rakennuslupa pyydetään rakennusvalvontaviranomaiselta. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy. Myönteisen poikkeamisluvan lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa.

Toimi näin

Ennen poikkeamisen hakemista ole yhteydessä rakennusvalvontaan ja kysy etukäteen edellytyksiä poikkeamiselle - näin säästyt turhalta hakuprosessilta.

Poikkeamista haetaan Keuruun kaupungin rakennusvalvonnalta (MRL 16 §:n mukaiset suunnittelutarvealueratkaisut sekä MRL 171 §:n mukaiset kunnan ratkaistaviksi kuuluvat poikkeamiset).

Opastusta hakemuksen tekemiseen saat rakennusvalvonnalta. Poikkeuslupia haetaan sähköisesti lupapiste.fi -palvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Ennen rakennusluvan hakemista em. alueille on haettava poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu.

Palvelu on maksullinen.

Lupamaksutaksa löytyy Keuruun kaupungin rakennusvalvonnan verkkosivulta kohdasta Lomakkeet ja ohjeet > Rakennusvalvonnan taksat.


Määräaika

Lupaa on haettava ennen varsinaisen rakennusluvan hakemista.

Käsittelyaika

Lupa käsitellään noin kuukauden kuluessa, mikäli hakemus liitteineen on kunnossa.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa enintään kaksi (2) vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 30.4.2020