suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Järvenpään kaupunki

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

  • Lupa tai muu velvoite
  • Järvenpää
  • Julkinen palvelu

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa asemakaavan ulkopuolisille alueille. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista. Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa yhden vuoden. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana. Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle. Poikkeamispäätös on voimassa yhden vuoden.

Toimi näin

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Maksut nähtävillä kaupunkikehityksen taksassa


Määräaika

Lupaa on haettava sen voimassaoloaikana ennen rakennusluvan hakemista.

Voimassaoloaika

1 v.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJärvenpään kaupunki
Palvelusta vastaaJärvenpään kaupunki
Alue Järvenpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Järvenpään kaupunki
Päivitetty: 10.12.2019