suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Poikkeaminen maanalaisen öljysäiliön poistamisvelvollisuudesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan säiliön omistajan tai haltijan on poistettava maaperästä käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen. Säiliö on ennen poistamista puhdistettava ja todistus puhdistuksesta ja säiliön pois toimittamisesta on toimitettava Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Poistamalla käytöstä poistetut öljysäiliöt maaperästä estetään huonokuntoisista säiliöistä aiheutuva maaperän pilaantuminen.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu säiliö, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikea tai siitä voi aiheutua kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Ympäristönsuojeluviranomainen harkitsee poikkeuksen myöntämisen tapauskohtaisesti.

Mikäli maaperään on päässyt öljyä tai muuta kemikaalia, on siitä ilmoitettava välittömästi Pirkanmaan ELY-keskukseen. Säiliön poistossa tulevasta öljyisestä tai kemikaalijätteestä on huolehdittava asianmukaisella tavalla.

Kiinteistön haltijan vaihtuessa haltijan on annettava tarkka tieto maaperään jätetystä säiliöstä uudelle haltijalle merkitsemällä säiliön sijainti tontin asemapiirrokseen tai muulla vastaavalla tavalla.

Toimi näin

Tee poikkeuslupahakemus sähköisellä lomakkeella tai erillistä lomakepohjaa käyttäen ja toimita ympäristönsuojeluyksikköön.

Kenelle ja millä ehdoin

Jotta öljysäiliön voi jättää poikkeusluvalla maahan, on se puhdistettava ja tarkastutettava Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymällä tarkastajalla. Säiliö on todettava ehjäksi ja siitä on poistettava/tukittava täyttö- ja ilmaputket.

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 23.10.2020