suomi.fi
skip_link_main
pagetype_service

Pitkäaikaissairaiden palveluohjaus

openptv_service_go_to_service_channels_heading

openptv_service_go_to_service_channels_description
openptv_responsible_organizationRuoveden kunta
openptv_service_area Ruovesi
openptv_service_language lang_fi

Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. Opastusta saa myös erilaisten taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen. Neuvojat opastavat myös muiden kuin kunnan tuottamien palveluiden pariin.

Pitkäaikaissairas voi saada palveluohjausta esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.


ptv_serviceView_serviceUserInstructions

Hoidon tarve arvioidaan terveysasemalla. Kun soitat terveysasemalle hoitaja arvioi aina ensin tilanteesi ja ohjaa Sinut sitten oikeaan hoitopaikkaan. Puhelimessa tehdyn arvioinnin perusteella voit saada esimerkiksi sairauteesi kotihoito-ohjeet, ajan hoitajan, fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle tai puhelinajan lääkärille tai hoitajalle.


ptv_serviceView_serviceRequirements

ptv_serviceView_serviceCharge_FreeOfCharge


ptv_serviceView_serviceBackgroundAndLegislation

Pitkäaikaissairaille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. Opastusta saa myös erilaisten taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen. Neuvojat opastavat kaikkien palveluita tarjoavien tahojen pariin.

Pitkäaikaissairas voi saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.


openptv_serviceView_serviceProducerInfo: Keituurin Sote Oy (openptv_producer_info_other_title)