suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Pitkäaikainen kuntoutus

  • Palvelu
  • 21 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Palvelu on yksilökeskeisesti suunniteltua, tavoitteellista ja kuntouttavaa ympärivuorokautista asumista ja hoitoa kehitysvammaisille, monivammaisille sekä autismin kirjon henkilöille. Keskeistä on asiakkaiden asumisen taitojen ja kommunikaation harjoittelu sekä itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Asiakkaan itsemääräämisoikeus, osallisuus ja omien voimavarojen tukeminen on keskeistä ja noudatamme valtakunnallista ohjeistusta yksilöllisen tuen laatukriteereitä.

Tavoitteena on edistää vahvaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden mahdollisimman itsenäistä ja osallistavaa elämää.

Toimi näin

Kolpeneen palvelukeskuksen tarjoamia pitkäaikaisen kuntoutuksen ja asumisen palveluita varten tarvitset kotikuntasi tekemän päätöksen hoidon antamisesta sekä kotikuntasi myöntämän maksusitoumuksen. Sopivan palvelumuodon arviointia sekä palveluihin hakeutumista varten sinun tulisi olla yhteydessä kotikuntasi vammaispalveluista vastaavaan henkilöön tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaavaan henkilöön. Päätös palvelun myöntämisestä tehdään kotikunnassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun myöntää asiakkaan kotikunta.

Palvelu on maksullinen.

Asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen mukaiset maksut.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Alue Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio
Palvelun kieletsuomi, viittomakieli
Tekstistä vastaa: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Päivitetty: 15.5.2020