suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Perusturvan potilasasiakirjojen aineisto- ja tietopalvelu

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatiot: Porin perusturva, Porin kaupunki
Alue: Merikarvia, Pori, Ulvila
Palvelun kieli: suomi

Perusturvan potilasasiakirja-arkisto säilyttää Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen (Pori, Merikarvia, Ulvila) asiakkaiden paperiset potilasasiakirjat ja röntgenkuvat. Potilasasiakirjoista suurin osa on perusturvakeskuksen arkistotiloissa, mutta jonkin verran asiakirjoja on myös perusturvan eri toimipisteissä.

Porin perusturvan, Porin terveysviraston ja Porin kaupunginsairaalan asiakirjojen lisäksi potilasasiakirja-arkistossa on Noormarkun ja Lavian terveydenhuollon vanhoja asiakirjoja. Aikaisemmin terveyskeskuksilla oli velvollisuus myös vastaanottaa yksityisten lääkärien ja yksityisen työterveyshuollon potilasasiakirjat, kun heidän toimintansa loppui. Tämän vuoksi Porin perusturvan potilasasiakirja-arkistossa on myös 1970 - 1990 luvuilta näitä yksityisten terveydenhuollon toimijoiden paperisia potilasasiakirjoja.

Vuoden 2017 alusta alkaen perusturvan potilasasiakirja-arkistossa on ollut käytössä myös toimintansa lopettaneen Satakunnan työterveyshuollon sähköinen potilastietojärjestelmä. Mikäli Satakunnan työterveyshuollon asiakas ei ole antanut kirjallista suostumusta potilastietojensa siirtämiseen Terveystalo Oy:lle tai potilastiedot eivät ole muuten siirtyneet Terveystalon sähköiseen tietokantaan, on asiakkaalla mahdollisuus pyytää lomakkeella näitä potilastietojaan perusturvan potilasasiakirja-arkistosta. Tällöin ne tulostetaan ja lähetetään hänelle postitse tai asiakas voi ne itse noutaa.

Paperisista potilasasiakirjoista suurin osa hävitetään tietosuojaa vaarantamatta, kun asiakkaan kuolemasta on kulunut 12 vuotta. Pieni osa paperisista potilasasiakirjoista säilytetään pysyvästi. Sähköisiä potilasasiakirjoja ei hävitetä.


Toimi näin

Potilasasiakirja-arkistoon voi soittaa maanantaista torstaihin kello 8.00- 15.00 ja perjantaina 8.00- 13.30 välisenä aikana numeroon 02 621 3470 tai 044 701 3474. Sähköpostiin: arkisto.ter@pori.fi voi myös laittaa kysymyksiä, jotka liittyvät potilasasiakirjojen pyytämiseen.

Mikäli asiakas haluaa kopiot omista potilasasiakirjoistaan, pyydetään asiakasta täyttämään ja allekirjoittamaan pyyntölomake. Se löytyy netistä kohdasta Pori.fi/terveys- ja sosiaalipalvelut/ lomakkeet/rekisteritietojen tarkastuspyyntö. Tämän lomakkeen voi lähettää postissa osoitteeseen: Porin perusturvakeskus, arkisto, Maantiekatu 31, 28120 Pori. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö lomakkeen voi myös tuoda Maantiekatu 31:n infopisteeseen.

Kopioita ja tietoja omista potilasasiakirjoistaan voi asiakas kysyä myös omalta terveysasemalta.

Asiakkaalla on myös mahdollisuus pyytää potilastietoja kuolleesta omaisestaan. Tämä lomake löytyy: Pori.fi/terveys- ja sosiaalipalvelut/lomakkeet/ hakemus kuolleen henkilön potilasasiakirjatietojen luovuttamiseksi.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Asiakkaalla on oikeus saada kerran vuodessa maksutta kopiot tarvitsemistaan potilasasiakirjoista. Tämän jälkeen noudatetaan Porin kaupunginhallituksen hyväksymää asiakirjahinnastoa.


Palvelun toteuttaa: 
Porin perusturva